Složení střevní mikroflóry

Střevo člověka má nezastupitelnou roli při trávení potravy a vstřebávání živin, má ochrannou funkci a je také největším imunitním orgánem lidského těla. Trávicí systém je v různé intenzitě osídlený střevními mikroorganismy, tzv. střevní mikroflórou. Až do narození je trávicí systém sterilní – neobsahuje bakterie. Jeho kolonizace/osidlování začíná při spontánním porodu a následně je tento proces výrazně ovlivněn u novorozence kojením. Kolonizace probíhá postupně, mění se v závislosti na věku, i složení potravy. K narušení rovnováhy ve složení střevní mikroflóry může dojít hlavně v důsledku nemoci – např. infekce, podávání antibiotik nebo i jiných léků, a také při výrazných změnách ve stravování – nevhodná nebo nezvyká strava.

Střevo má plochu asi 200 metrů čtverečních, obsahuje 1014 bakterií, které jsou zastoupeny přibližně 400 – 500 kmeny bakterií (např. Bacteroides, Escherichia coli, Lactobacillus a jiné…). Hmotnost střevní mikroflóry u dospělého člověka je 1 až 2 kg.